Dişler çürük, travma gibi sebeplerle kaybedilebilir. Bu durumda dişlerin çekimi yapılır. Diş çekiminde dişlerin görünen kısımlarından destek alınarak kökleri çıkartılır. Bazı durumlarda dişler ağız içerisinde görülmezler, aşırı derecede çürümüş ve görünen kısımları yok olmuş, kökler de diş eti içerisinde kalmış olabilir. Buna ek olarak, özellikle 20 yaş dişleri hiç çıkmamış olarak kalabilir. Bu durumdaki dişler cerrahi çekim yöntemiyle çekilirler.

Cerrahi diş çekimi normal diş çekiminde yapılan anestezi ile yapılır. Dişe ulaşmak için önce diş eti açılır ve özel aletlerle diş üzerindeki kemik kaldırılarak diş çekilir. Cerrahi diş çekimine kapalı çekim de denir. Çekimden sonra diş eti dikiş atılarak kapatılır ve bir hafta sonra dikişler de alınır.